Prinsip Perakaunan

Sijil Pelajaran Malaysia

Kelebihan calon SPM Prinsip Perakaunan

Selaras dengan usaha menaik taraf pendidikan mata pelajaran ke peringkat Antarabangsa melalui gabungan 2 Pensijilan Kebangsaan SPM dan industri professional ACCA (Charted Certified Accountants) dan LCCI (London Chamber of Commerce & Industry).

Pelajar mesti memperolehi 1A atau 2A dalam Prinsip Perakaunan.

1. LCCI

Pelajar dikecualikan Level 1 dan Level 2 LCCI.

2. ACCA

Pelajar dikecualikan Introductry Level-paper 1 & 2 CAT (ACCA Certified Accounting Technician)

May 8, 2008 Posted by | educations | , , | Leave a comment