Prinsip Perakaunan

Sijil Pelajaran Malaysia

Kelebihan calon SPM Prinsip Perakaunan

Selaras dengan usaha menaik taraf pendidikan mata pelajaran ke peringkat Antarabangsa melalui gabungan 2 Pensijilan Kebangsaan SPM dan industri professional ACCA (Charted Certified Accountants) dan LCCI (London Chamber of Commerce & Industry).

Pelajar mesti memperolehi 1A atau 2A dalam Prinsip Perakaunan.

1. LCCI

Pelajar dikecualikan Level 1 dan Level 2 LCCI.

2. ACCA

Pelajar dikecualikan Introductry Level-paper 1 & 2 CAT (ACCA Certified Accounting Technician)

Advertisements

May 8, 2008 - Posted by | educations | , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: