Prinsip Perakaunan

Sijil Pelajaran Malaysia

SPM2008

ada tips untuk soalan pada tahun ini tak?

April 30, 2008 Posted by | educations | 1 Comment

Perubahan Sukatan Pelajaran Prinsip Akaun

mungkin ada guru-guru yang belum mendapat maklumat mengenai perubahan dalam sukatan pelajaran prinsip akaun tingkatan 4 dan 5. begitu juga saya? Ia akan dilaksanakan mulai SPM2008 ini. Guru-guru prinsip perakaunan yang mempunyai maklumat,  boleh kongsikan bersama kami?

April 30, 2008 Posted by | educations | 18 Comments

program kolaborasi kementerian pelajaran dengan ACCA dan LCCI

Program ini sangat bertepatan dengan PIPP untuk menjadikan sistem pendidikan negara bertaraf antara bangsa. Program dua pensijilan yang pertama di dunia dengan badan professional diiktiraf dunia mengangkat martabat pendidikan negara. dengan ini pencapaian pelajar kita juga akan diiktiraf di peringkat global. Tahniah.

Apa komen anda?

 

April 30, 2008 Posted by | Uncategorized | , | 4 Comments